שכונת נופים, מודיעין

48 יח"ד בשלושה בניינים בביצוע