בת ים

פינוי בינוי - תב"ע בסמכות מחוזית החתמת דיירים