תכנון ראשוני: אילן פיבקו אדריכלים בע"מ

תכנון סופי ותכנון לביצוע: רפי שפירא אדריכל ולוי-לוסטיג אדריכלים

TLA

רמברנדט 14, תל אביב